makadam : 28/10/2014 : ga jij mee ?

makaDAM : zoekt vrijwilligers … Voor de 2de maal gaan we met een deel buurtbewoners en met de medewerkers van Buurtregie een wandeling maken in onze buurt om op deze manier de minpuntjes en foutjes in onze buurt op te sporen.  Van een tekort aan fietsstallingen,  overwoekerend onkruid,  wegverzakkingen tot defecte straatlichten.  Samen bundelen we deze op papier (met eventuele foto’s) en maken we deze over aan de voorziene stadsdiensten. Wil jij ons een handje toesteken of heb je gewoon zin om mee te wandelen? Het Damcomité en de mensen van de Buurtregie heten jou van harte welkom. wanneer : dinsdag 28 oktober omstreeks 19h00 waar : We vertrekken aan het skatepark en wandelen zo door heel de buurt. inschrijven : niet nodig maar altijd leuk om te weten wie er mee gaat !  simon@dendam2060.be Schermafbeelding 2014-10-22 om 12.33.41 tot dan ! het Damcomité & Buurtregie

Tussenstand project ‘Kindvriendelijke stad’

We zijn, samen met diverse Antwerpse partners, al een paar maanden bezig met een nieuw innoverend participatieproject in Antwerpen. Dit keer is de doelgroep kinderen van Linkeroever en uit de omgeving van Park Spoor Noord (district Antwerpen). Doel van dit participatieproject is om Antwerpen kindvriendelijker te maken. Maar niet zomaar. In het verleden werden kinderen al vaker betrokken om bijvoorbeeld, vaak afgesloten, publieke speelruimte in te richten. lees verder

Antwerpen ontvangt tekenfestival ‘The Big Draw’

De Gentse editie lokte meer dan 5.000 bezoekers. (Foto © Kunstwerkt)

De Gentse editie lokte meer dan 5.000 bezoekers. (Foto © Kunstwerkt)

Vandaag strijkt in Antwerpen het internationale tekenfestival ‘The Big Draw’ neer. Van woensdag 22 oktober tot zondag 26 oktober zullen 90 organisatoren voor 219 verschillende tekenactiviteiten zorgen. “We starten op woensdag zodat ook scholen volop kunnen deelnemen aan het festival.” Woensdag zal Kunstwerkt, een aanspreekpunt voor actieve Vlaamse kunstenaars, de tweede Belgische editie van ‘The Big Draw’ organiseren. Van woensdag 22 oktober tot en met zondag 26 oktober kunnen jong en oud terecht in de stad Antwerpen en districten voor uiteenlopende tekenactiviteiten.

Ode aan tekenkunst

The Big Draw zal een vijfdaagse ode aan de tekenkunst worden. Alles bij elkaar staan er 219 activiteiten, waarvan sommige betalend, op het programma. Bezoekers kunnen tijdens het festival bijvoorbeeld leren hoe ze al fietsend met krijt kunnen tekenen, er zal geschetst worden op de tram en in jeugdcentrum KAVKA zal een ‘art rave party’, oftewel een kunstzinnige fuif plaatsvinden. In het Plantin-Moretusmuseum vindt in het weekend dan weer het nationale kampioenschap pictionary plaats tijdens de 25 uur van Plantijn. Het museum zal dan een etmaal en een extra winteruur lang openblijven voor publiek. Ook zullen gedurende de vijf dagen tien creatieve opdrachten worden gegeven. “Tekenen doet iedereen. Het is een balsem voor de ziel en voor het hart”, zegt Iris Kockelbergh, directeur van het Plantin-Moretusmuseum in Antwerpen.

The Big Window Walk

Een activiteit die de organisatie graag wil uitlichten, is ‘The Big Window Walk’. Meer dan honderd kunstenaars, zowel professionals als amateurs, mogen zich artistiek uitleven op etalagevensters en ramen van huizen. Het resultaat is een wandelroute door de Antwerpse binnenstad langs al de ‘vensterkunstwerken’. Winkelaars die graag een tekening op hun etalage willen, wordt een compensatie van tien euro of iets uit de winkel van dezelfde waarde gevraagd. Deelnemen kan van het begin tot het einde van het tekenfestival.

Start op woensdag

De vorige en tevens allereerste Belgische editie van The Big Draw vond vorig jaar van 4 tot 6 oktober plaats in Gent. Een waar succes, noemt organisator Katrien Boogaerts (Kunstwerkt) die vuurdoop. De Gentse editie lokte meer dan 5.000 bezoekers. “Alleen spijtig dat het maar een weekend was en we de schoolgaande jeugd er dus niet echt in konden betrekken. Daarom starten we dit jaar al op woensdag zodat ook scholen volop kunnen deelnemen aan The Big Draw”, zegt een optimistisch gestemde Boogaerts. Voor deze tweede editie in Antwerpen wil Kunstwerkt alvast het bezoekersaantal van vorig jaar ruim overstijgen. Een goede marketingcampagne moet daar aan bijdragen.

New York, Barcelona en Berlijn

Het concept van ‘The Big Draw’ bestaat sinds 2000. Het van oorsprong Britse tekenfestival passeerde al in wereldsteden als New York, Barcelona en Berlijn. In Groot-Brittannië wordt sinds het ontstaan, het festival zelfs elk jaar over de hele maand oktober gespreid. Daarbij staat niet één stad centraal maar wel het hele land. Naar welke stad of steden de volgende Belgische editie gaat, is voorlopig nog een raadsel. Alle info over ‘The Big Draw’ op www.thebigdraw.be © 2014 – C.H.I.P.S. StampMedia – Jef Cauwenberghs ===
Dit artikel werd gepubliceerd door deredactie.be op 22/10/2014

Persbericht stRaten-generaal en Ademloos – Eerste reactie op dading BAM/Noriant

dinsdag 21 oktober 2014 ‘Vijf jaar slecht theater (= bestuurlijk mismanagement) eindigt eindelijk met het loslaten van Noriant. Nu nog het BAM-tracé loslaten.’ In maart 2009 plakte Noriant zelf een bedrag van 30 miljoen euro gemaakte investeringskosten op het Oosterweeldossier. Elke beslagen Oosterweel-watcher wist bijgevolg na de volksraadpleging van 18 oktober 2009 dat dit bedrag, vermeerderd met nog bijkomende kosten i.v.m. het indienen van de bouwaanvraag in mei 2009, het bedrag was waarop gemikt zou worden bij een eventuele dading. Het vandaag gecommuniceerde dadingsbedrag – zie persbericht hieronder van BAM – bevestigt dit: 37,2 miljoen euro is van die orde. Weinig verrassing daar. Drie vaststellingen hierbij:
  1. desondanks werd de Antwerpenaar in de aanloop naar de volksraadpleging van 18 oktober 2009 vanuit BAM en vanuit de Vlaamse regering de stuipen op het lijf gejaagd met dreiging van gigantische schadeclaims, indien het BAM-tracé zou worden weggestemd.
  2. nà de volksraadpleging hielden BAM en de Vlaamse regering bij het reageren op parlementaire vragen over die schadeclaims tijdens voortgangrapportages dan weer vol dat Noriant op niet meer aanspraak kon maken dan op het in het bestek vastgelegde vergoedingsbedrag van 1,3 miljoen euro. Voor ‘meer’ zou Noriant naar de rechtbank moeten trekken.
Twee keer slecht theater dus, dat gesitueerd moet worden in het kader van manipulatie van de publieke opinie.
  1. belangrijkst van al: deze dading komt vijf jaar te laat, ze had al in het najaar van 2009, meteen na de volksraadpleging, tot stand moeten komen, toen bleek dat het BAM-tracé weggestemd was. Toen – en niet vijf jaar na de volksraadpleging – had de Vlaamse regering meteen de knop moeten omdraaien die ze pas vandaag omdraait, en Noriant moeten loslaten. Dat dit niet gebeurde diende andere belangen dan het vinden van best mogelijke oplossingen voor Antwerpen. De jarenlange continuering van een mogelijke ‘dreiging’ van hoge schadeclaims werd politiek misbruikt om vast te houden aan het BAM-tracé. Wie alternatieven naar voor schoof, of zelfs maar de vraag stelde of alternatieven bekeken mochten worden (cfr. burgemeester Patrick Janssens binnen de DAM-werkgroep van november 2009), kreeg als reactie dat ‘dit de goede relatie met Noriant in het gedrang zou brengen’ (letterlijk citaat uit het verslag van de DAM-werkgroep, bij monde van de kabinetschef van de minister-president). Het zwaard van Damocles dat een mogelijke schadeclaim betekende, kwam richting de publieke opinie jarenlang handig van pas om de vraag naar het loslaten van het BAM-tracé politiek te counteren.
Het is goed dat deze hypotheek nu eindelijk gelicht is, en er een streep wordt getrokken onder het Noriant-verhaal. Een en ander betekent dat het nu politiek makkelijker wordt om finaal ook het BAM-tracé los te laten, gelet op de fase waarin het Oosterweeldossier zich nog maar bevindt, nl. vooraan in de besluitvorming (er is enkel nog maar een ontwerp-GRUP, de fases van project-MER, bouwaanvraag, milieuvergunningen, aanbesteding, financiering, etc. moeten alle nog opgestart worden). In het persbericht wordt nog melding gemaakt van een verhoop positief antwoord van Europa tegen 15 december a.s., maar ook dat is slecht theater. Het antwoord van Europa ligt al jaren op tafel bij de Vlaamse regering, het wordt ‘neen’. Over of 37,2 miljoen euro de weergave is van een correcte dading kunnen we nu nog geen uitspraken doen. Daarvoor moet eerst de dading worden vrijgegeven. Maar alvast kan worden gesteld dat het in het geheim tekenen van een Design Sign-Off (april 2009) met Noriant de onderhandelingspositie van BAM minstens geen goed heeft gedaan.   Voor stRaten-generaal, Manu Claeys Voor Ademloos, Wim van Hees  
  Van: Tim Van der Schoot
Verzonden: dinsdag 21 oktober 2014 17:09
CC: Tim Van der Schoot
Onderwerp: persbericht overeenkomst BAM en Noriant BAM en Noriant beëindigen aanslepende juridische onzekerheid met overeenkomst Op initiatief van en in overleg met de Vlaamse regering sloten BAM en Noriant op maandag 20 oktober 2014 een overeenkomst waardoor verdere vertraging bij de realisatie van de Oosterweelverbinding wordt vermeden. Tegelijk wordt door Noriant afgezien van een geding en schadeclaim tegen BAM en het Vlaamse Gewest. BAM zal, via het Vlaamse Gewest, een gunstig antwoord trachten te bekomen over de gunning aan Noriant voor de realisatie van de deelopdrachten Linkeroever en Scheldetunnel van de Oosterweelverbinding en dit uiterlijk op 15 december 2014. Indien de Europese Commissie hier positief op antwoordt, zullen BAM en Noriant de onderhandelingen verder zetten op basis van de reeds gevoerde onderhandelingsprocedure. Wanneer er uiterlijk op 15 december 2014 geen gunstig antwoord is van de Europese Commissie, vallen beide partijen terug op een regeling met een dading. In deze dading ziet Noriant definitief af van de voorgenomen dagvaarding van BAM en het Vlaamse Gewest met een schadeclaim van 323,9 miljoen euro. BAM zal een stopzettings- en verbrekingsvergoeding betalen. Er werd, na intensieve onderhandelingen, een akkoord bereikt over een bedrag van 37,19 miljoen euro.  Dit bedrag is gebaseerd op een analyse van alle risico’s, kosten en voor- en nadelen rond dit omvangrijke project. Er werd ook overeengekomen dat in geval van stopzetting van de samenwerking met Noriant, BAM het gebruiksrecht verwerft van het ontwerp van Noriant voor het gedeelte Linkeroever en Scheldetunnel. BAM zal Noriant op dat moment een vergoeding betalen van 5,10 miljoen euro (excl. BTW). Voor deze ontwerpen werd in 2009 een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd. De baten van deze overeenkomst zijn duidelijk groter dan de potentiële kosten, risico’s en gevolgen verbonden aan het niet-afsluiten van een dergelijke overeenkomst:
  • BAM vermijdt jarenlange en dure procedures voor de rechtbank. Dergelijke procedures zouden ook de realisatie van de Oosterweelverbinding ernstig blijven hypothekeren zolang er geen uitspraak is.
  • BAM wendt definitief een schadeclaim vanwege Noriant af.
  • De realisatie van de delen Linkeroever en Scheldetunnel van de Oosterweelverbinding worden gedeblokkeerd en BAM verwerft de gebruiksrechten  van het ontwerp van Noriant voor Linkeroever en de Scheldetunnel. Hierdoor loopt de realisatie van de Oosterweelverbinding geen verdere vertraging op.
  • Het Vlaamse Gewest wordt voor de toekomst gevrijwaard inzake alle mogelijke vorderingen binnen dit dossier.
Wat ging vooraf? In december 2007 werd het consortium Noriant na een Europese aanbestedingsprocedure aangeduid als voorkeursbieder voor de realisatie van de Oosterweelverbinding, toen volgens het ontwerp met de Lange Wapperbrug. Op basis van de uitkomst van de volksraadpleging in Antwerpen in september 2009, besliste de Vlaamse regering op 24 september 2010 om het Oosterweeltraject te herzien en de brug te vervangen door een tunnel. Hierdoor werd de oorspronkelijke overheidsopdracht voor de realisatie van de Oosterweelverbinding sterk gewijzigd. Aan de delen Linkeroever en Scheldetunnel van het tracé werd niet geraakt. Sinds 1 december 2011 ligt de vraag bij de Europese Commissie of een gereduceerde opdracht voor beide projectdelen kan gegund worden aan Noriant binnen de oorspronkelijke gunningsprocedure voor de overheidsopdracht Oosterweelverbinding. Perscontact Tim Van der Schoot – hoofd communicatie BAM  

Gespreksbegeleiders gezocht voor de ‘Week van de Dialoog’

Tijd: 
din, 21/10/2014 - 17:05
Datum Evenement: 
woe, 05/11/2014 - 20:00
 In de week van 16 tot en met 22 november organiseert de stad Antwerpen opnieuw een ‘Week van de Dialoog’ rond de Scheldekaaien. In 2009 namen maar liefst 800 Antwerpenaren hieraan deel verspreid over een 80-tal verschillende gesprekstafels. Om al die gesprekken in goede banen te leiden zoeken we moderatoren of gespreksbegeleiders. Telkens worden er groepjes van 10 deelnemers gevormd. lees verder

Groei stadslandbouw afhankelijk van mogelijkheden om er een inkomen uit te verwerven

Overgenomen uit Groene Ruimte (17 oktober 2014) Er is ruimte voor ontwikkeling van de stadslandbouw, vooral in middelgrote tot grote steden. Voorwaarde is wel dat er uit de stadslandbouw inkomen te verwerven is. Dat stellen de respondenten op een online enquête van het stedennetwerk stadslandbouw en DuurzaamDoor naar de op de huidige stand van zaken in de stadslandbouw, de uitdagingen en de aanpak voor deze uitdagingen. De respondenten zijn op verschillende manieren en in verschillende regio’s en steden bij stadslandbouw betrokken. Een derde van de respondenten heeft meerdere rollen in het werkveld stadslandbouw. Zo blijkt dat veel respondenten die vanuit hun werk betrokken zijn bij stadslandbouw ook als burger een bijdrage leveren. Respondenten zijn bijna allemaal actief binnen een stad/regio of zijn landelijk bezig met stadslandbouw. Respondenten zijn positiever over de toekomst van stadslandbouw dan over de huidige stand van zaken. Ze geven de toekomst van stadslandbouw gemiddeld een 7,6, terwijl de huidige stadslandbouw niet meer dan een 5,2 scoort. Slechts 18% geeft een onvoldoende, 57% geeft een 8 of hoger. Veel respondenten geven aan dat ze de ontwikkeling van stadslandbouw om zich heen zien gebeuren. De respondenten verwachten vooral een ontwikkeling van stadslandbouw in middelgrote tot grote steden. Ze geven wel aan dat een voorwaarde is dat er inkomen te verwerven is uit de stadslandbouw. Om de stadsbouw verder te kunnen ontwikkelen zijn vooral minder regels en meer ruimte nodig. Ook heeft de stadslandbouw boegbeelden/voortrekkers nodig om het bij een breder publiek bekend te maken. De overheid moet verbindende rol spelen en kaders stellen, ondernemers en burgers moeten actie ondernemen Zie voor meer informatie de factsheet Perspectief op stadslandbouw op de site van het Stedennetwerk Stadslandbouw. bron: Stedennetwerk Stadslandbouw, 17/10/14

“De maatschappij is echt gesloten tegenover armoede”

Miek ging op zoek naar eten in vuilnisbakken: "Dat viel me zwaar: stel je voor dat je dat iedere dag moet doen om te kunnen overleven..." (Foto © StampMedia)

Miek ging op zoek naar eten in vuilnisbakken: “Dat viel me zwaar: stel je voor dat je dat iedere dag moet doen om te kunnen overleven…” (Foto © StampMedia)

Naar aanleiding van de Werelddag van verzet tegen armoede leefde onze reporter Miek (19) een week in armoede. Hij probeerde rond te komen met 1,20 euro per dag en hield daarover een videodagboek bij. Vandaag blikt hij terug op zijn ervaringen. “Zo veel mensen leven echt in een compleet uitzichtloze situatie. Het is niet dat ze geen kansen grijpen: ze krijgen er gewoon geen.” De afgelopen week kon u op onze website het videodagboek volgen van Miek Thieren. Hij leefde afgelopen week van 1,20 euro per dag. De student, die de opleiding Film-TV-video volgt aan NARAFI en op kot zit in Antwerpen, deed dit naar aanleiding van de Werelddag van verzet tegen armoede. Hij blikt vandaag terug op een week waarin hij een hongergevoel leerde kennen dat hij nog nooit ervaren had. Ben je opgelucht dat het voorbij is, Miek? Thieren: “Ik ben wel blij dat ik eindelijk opnieuw genoeg en gezond kan eten, maar het is een heel dubbel gevoel. Ik zit in een luxesituatie: ik kan na een week weer terug naar mijn normale, comfortabele leventje, maar mensen die echt in armoede leven, kunnen dat natuurlijk niet. Dat wringt wel. Als ik in Antwerpen over de Groenplaats loop, zou ik de mensen daar willen uitnodigen en voor hen koken. Maar dat is ook moeilijk haalbaar.” Ben je geschrokken van de impact die deze week had op je gezondheid en je gemoed? Thieren: “Toch wel. Het is vooral heel vermoeiend om constant te moeten gaan zoeken naar eten, terwijl je het gewoonlijk maar uit de kast moet halen. Wat mij ook opviel, is dat de vettigste voedingswaren in de winkel het goedkoopst zijn. Daardoor had ik niet verwacht dat ik drie kilo zou afvallen deze week – ik dacht dat ik zelfs zou bijkomen door al die ongezonde voeding. Maar ik heb ook vaak met honger gezeten, misschien daarom. Op langere termijn denk ik echter dat je van zo’n ongevarieerd dieet wel zou verdikken. Mensen vinden vaak dat dikke, arme mensen niet zouden mogen bedelen ‘want ze hebben duidelijk genoeg te eten’, maar die redenering gaat echt niet op.” Wat vond je het moeilijkste moment? Thieren: “Vooral woensdag kreeg ik een klop: toen begon ik echt honger te krijgen. Ik begon eten van andere mensen te pikken uit de frigo, gewoon uit honger. Je denkt er niet over na op dat moment, je doet het gewoon. Het is verbazingwekkend wat honger met een mens doet. Ook het dumpster diven op donderdag viel me zwaar: stel je voor dat mensen dat iedere dag moeten doen om te kunnen overleven. Dat is toch ontzettend hard?” Heb je veel reacties gekregen van vrienden en familie? Thieren: “Door de manier waarop ik de actie heb aangepakt, kreeg ik natuurlijk veel hulp aangeboden. Ik probeerde die hulp vaak te weigeren om de simulatie realistisch te houden, maar soms gaat dat gewoon niet. Sommige mensen vonden het vooral oneerlijk dat ik thuis lasagne ging eten op vrijdag. Maar als je daar aankomt en je mama heeft dat klaargemaakt, dan vind ik het beter er wel van te eten dan het te moeten weggooien. Dat zou helemaal schandalig zijn. Ik kreeg ook veel tips van mensen over waar ik eten kon gaan zoeken, maar veel van die tips bleken eigenlijk nauwelijks uitvoerbaar te zijn. Er rust in onze maatschappij een taboe op vragen om eten. Blijkbaar is dat echt not done – terwijl er zo veel goed voedsel verspild wordt. Dat is toch idioot?” Wat is het belangrijkste dat je geleerd hebt? Thieren: “Nu had ik zelf nog wel een dak boven mijn hoofd, wat als een basisbehoefte wordt gezien, maar de echte basisbehoefte is toch eten. Je kunt nog net overleven op deze manier, maar zonder eten kun je niks. Nochtans is dat waar mensen in armoede het meest op besparen. Ze moeten eerst hun huur betalen en al hun rekeningen, en met wat er overblijft, moeten ze dan maar eten, hoe weinig het ook is. Dat is echt problematisch. In onze maatschappij zijn we altijd maar bezig met holebirechten en emancipatie van de vrouw, maar de mensen die écht niks hebben, die vergeten we. De maatschappij is echt gesloten tegenover armoede. We zijn met andere dingen bezig, vinden dat het niet ons probleem is. In andere landen, waar meer armoede is, is er ook een groter sociaal draagvlak, denk ik. Hier zijn er vooral negatieve reacties op bedelaars en daklozen – we denken niet na over hoe die mensen in zo’n toestand zijn terechtgekomen. Ik heb ook het gevoel dat er met deze regering weinig gaat verbeteren aan de toestand: de rijken worden almaar rijker, de armen armer. Misschien is het in een kapitalistische wereld onmogelijk om armoede helemaal uit te sluiten, maar er moet toch iets aan gedaan worden.” Denk je dat deze ervaring een blijvende impact op jouw leven zal hebben? Thieren: “Ik let nu wel meer op de arme mensen op straat. Als ik een bedelaar zie die het echt nodig heeft, dan probeer ik die iets te geven. Zo veel mensen leven echt in een compleet uitzichtloze situatie. Het is niet dat ze geen kansen grijpen, ze krijgen er gewoon geen. Dan kan een fatsoenlijke maaltijd echt al een grote hulp zijn.” © 2014 – C.H.I.P.S. StampMedia – tekst: Maya Witters
===
Dit artikel werd gepubliceerd door Jongerenplaneet.be op 21/10/2014

Deeleconomie: ook zorgsector gaan diensten delen

Overgenomen uit Zorginstellingen, platform voor managers in de gezondheids- en ouderenzorg
Ziekenhuis Rijnstate gaat als eerste ziekenhuis materiaal en diensten delen met andere organisaties, meldt Rijnstate. Het ziekenhuis hoopt zo onbenutte capaciteit, de overvloed, in te zetten voor anderen.
Al een tijd delen over de hele wereld mensen en organisaties hun materialen en diensten met elkaar om deze overvloed efficiënt in te zetten. Nu Rijnstate zich als eerste ziekenhuis zijn diensten te huur aanbiedt, start de deeleconomie ook in de zorgsector. Deeleconomie: huren en verhuren

Rijnstate Ziekenhuis participeert in het business-to-business marktplaats FLOOW2. Organisaties kunnen hier hun ‘overdaad’ aan diensten en materiaal onderling (ver)huren of (ver)kopen. Niet alleen apparatuur, maar ook faciliteiten en specifieke kennis en kunde zet Rijnstate te huur. Zo kunnen andere organisaties op FLOOW2 een rits kantoorstoelen, een aantal bedden, parkeerplekken in het weekend, speciale deskundigheid over hygiëne en infectiepreventie huren. Maar ook sportfaciliteiten, maaltijdkarren en een simulatiecentrum. Kosten besparen

Waarom? Het ziekenhuis wil kosten besparen en onbenutte capaciteit efficiënt inzetten. In de toekomst hoopt ze ook andermans kennis en diensten in te huren om euro’s te winnen. “Door in de zorg onderling te delen, zetten we onze capaciteit zo efficiënt mogelijk in”, reageert Royan van Velze, manager Inkoop van Rijnstate. “We hebben hier bijvoorbeeld een PET CT-scan, een duur apparaat dat niet ieder ziekenhuis heeft. Het kan interessant zijn voor andere ziekenhuizen hier gebruik van te maken. Op deze manier delen we de kosten en aan we verantwoordelijk om met beperkte zorgbudgetten.

Bouw mee aan een sociale, ecologische en democratische Stad