Verbetert de lage emissiezone de luchtkwaliteit in Antwerpen? Een burgeronderzoek.

Er zit veel roet en fijnstof in de Antwerpse lucht. Dat is slecht voor het milieu en voor de gezondheid. Een groot deel van deze vervuiling komt door de voertuigen in de stad. Door de voertuigen die het meest fijnstof en roet uitstoten niet meer binnen te laten, wordt de luchtkwaliteit gezonder voor iedereen in Antwerpen.

Vraag: Is de luchtkwaliteit in Antwerpen verbeterd sinds de lage emissiezone (LEZ)?

Ook benieuwd wat het antwoord is? Dit is een eerste plan voor een burgeronderzoek. We willen dit scherpstellen. Daarom horen we graag je opmerkingen! Missen we dingen in het plan? Is het juist? … Zet je commentaar onderaan.

Operationaliseren

 1. luchtkwaliteit: de waarden voor fijn stof (PM10). PM10 bevat verschillende moleculen waaronder roet (elementair koolstof (EC) of black carbon (BC)) [1]. Zo kunnen we het roet en fijnstof bepalen door de PM10 waarde te nemen. Maar EC of BC is een betere indicator voor de verkeersgerelateerde luchtverontreiniging. Daarom kiezen we EC/BD om de verbetering aan luchtkwaliteit door auto’s te meten.
 2. Antwerpen: zone waar LEZ geldt. Gebied binnen de singel en deel van linkeroever. We bekijken:
  1. de waarden binnen de LEZ
  2. we vergelijken het verschil in waarden binnen en buiten de LEZ [2]Screen Shot 2017-02-24 at 12.18.00
 3. verbeterd: -35% voor EC/BC (voorspelling impact LEZ gemaakt door Haalbaarheidsstudie [2])
 4. sinds de lage emissiezone: we vergelijken de periode 1 februari 2017 – 28 februari 2017 met periode 1 februari 2016 – 28 februari 2016 (referentieperiode). De reden is dat meteorologische invloeden zoals temperatuur, vochtigheid, windsnelheid en -richting, en neerslag de waarden beïnvloeden. We gaan ervan uit dat die per maand relatief vergelijkbaar zijn. Bijkomende analyse zoomt verder in op verkeersgerelateerde luchtvervuiling: subanalyse van waardes tussen 6:00u en 20:00u, want dan rijden de meeste voertuigen.

Aanpak

BC data per uur voor periode 1/2/2017 tot 28/2/2017 en referentieperiode vanMeetstations LEZ en niet-LEZ ligging

 • meetstations binnen LEZ(LEZI):
  Station: 42R802 – BORGERHOUT
  Station: 42R803 – Antwerpen (Park Spoor Noord)
  Station: 40AL01 – LINKEROEVER
 • meetstations buiten LEZ(LEZE):
  Station: 42R817 – Antwerpen (Groenenborgerlaan)
  Station: 42R815 – ZWIJNDRECHT

Analyse

Voor alle tijdstippen (24u) en voor (6-20u):
1) verschil in absolute en relatieve waarde tussen gemiddelde uur waarde over maand februari (95% betrouwbaarheidsinterval) van alle stations LEZI samen en referentieperiode
2) verschil in absolute en relatieve waarde tussen gemiddelde uur waarde over maand februari (95% betrouwbaarheidsinterval) van alle stations LEZI samen minus LEZE en referentieperiode (LEZI-LEZE)

Referenties

[1] http://www.irceline.be/nl/documentatie/faq/wat-is-de-chemische-samenstelling-van-fijnstof
https://lez.antwerpen.be/
[2] Haalbaarheidsstudie LEZ: https://www.antwerpen.be/nl/info/52d5051d39d8a6ec798b471a/lage-emissiezone-haalbaarheidsstudie#!

Antwerpse intercommunale lekt miljoenen naar Vietnamese haven

Wat heeft een waterintercommunale met het geld van uw waterfactuur te zoeken in Vietnam? Of in de dictatuur Kazachstan? Apache brengt in kaart hoe water-link via haar private dochtervennootschap Induss drie miljoen stopte in de Vietnamese haven waar wi…

André GantmanWat heeft een waterintercommunale met het geld van uw waterfactuur te zoeken in Vietnam? Of in de dictatuur Kazachstan? Apache brengt in kaart hoe water-link via haar private dochtervennootschap Induss drie miljoen stopte in de Vietnamese haven waar wijlen Steve Stevaert in 2010 voorzitter van werd.

Een nieuwe uitdaging voor de gedragseconomie

Veel van de bekendste voorbeelden van gedragseconomie in ons dagelijks leven gaan over gezondheid, welvaart en welzijn. Het is dan ook niet verrassend dat je deze drie centrale aspecten van ons leven terugvindt in de titel van een van de meest populair…

(Foto: Unsplash)Veel van de bekendste voorbeelden van gedragseconomie in ons dagelijks leven gaan over gezondheid, welvaart en welzijn. Het is dan ook niet verrassend dat je deze drie centrale aspecten van ons leven terugvindt in de titel van een van de meest populaire boeken over gedragseconomie, Thaler en Sunsteins Nudge.

De verwildering van Nederland

Geert Wilders (Foto: Reporters © David Van Dam)Drie weken voor de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland maakt politiek journalist René de Bok de balans op. Hoe liggen de kaarten?

Geert Wilders (Foto: Reporters © David Van Dam)Drie weken voor de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland maakt politiek journalist René de Bok de balans op. Hoe liggen de kaarten?