OUD IJZER, koper, lood en zink… en een verdwenen kanaal

Originally posted on NOORDlink:

aoudijzerZet maar bij het oud ijzer, dat is niet meer van deze tijd ! Zo begroef men de Kempische vaart onder de huidige IJzerlaan en werd een bloeiende wijk, op de grens tussen Merksem en de Antwerpse Dam, letterlijk drooggelegd. Een plek waar binnenschippers en walbewoners mekaar vonden, waar hard gewerkt en hard gefeest werd. Waar er geschipperd moest worden tussen stad en kanaal. Waar markante figuren steeds opnieuw aanlegden, en er niet alleen een frisse pint een warme volksbuurt vonden. Oude liefde roest niet, en dus graven we graag de ijzersterke en boeiende verhalen over deze volkse buurt weer op en doen ze schitteren tijdens de vertelwandeling “Oud IJzer”, net voordat het kanaal zelf opnieuw herrijst. wanneer:
zondag 2, 9, 16, 23, 30 november 2014
zondag 7, 14, 21, 28 december 2014
start: 10.30 uur, einde: 12.30
vooraf koffiekoeken om 10 uur! waar:
Ell Circo d’ Ell Fuego
Joossensgang…

View original 14 woorden meer


Inhuldiging kunstwerk Driesnellenstraat

Originally posted on NOORDlink:

akunstwerkdamBinnenkort siert een origineel kunstwerk de Driesnellenstraat op den Dam. Een lichtsculptuur met tekst in de vorm van een vogel zal de straat een aantrekkelijk uitzicht geven. Zondag 26 oktober 2014 om 14u wordt het kunstwerk feestelijk ingehuldigd in aanwezigheid van ontwerper en kunstenaar Elias Derboven, de buurtbewoners en het districtsbestuur. Op het programma staan die dag volksspelen, kinderanimatie en literaire lezingen door wijkbewoners met een gratis hapje, drankje en leuke attentie voor elke bezoeker. Voor het kunstwerk gebruikte kunstenaar Elias Derboven een zin uit het gedicht ‘De Migrant’ dat Wilfried Defillet schreef naar aanleiding van 50 jaar migratie. Dit project kwam tot stand met de hulp van de bewoners van den Dam, de eigenaar van het pand in de Driesnellenstraat, Middelheimmuseum, Beeld in de Stad, Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad vzw en het district Antwerpen.

View original


Aanpassingen aan ontwerp op basis van inspraak voorontwerp

In het voorjaar van 2012 werden de eerste plannen en het schetsontwerp aan de bewoners getoond. Dat gebeurde in een hoorzitting, maar ook in het park in de moskee en online. Op basis van deze inspraakronde zijn nog wijzigingen aan het ontwerp doorgevoerd:

Halenstraat

 • Ter hoogte van de Veldstraat en het sociale woningbouwcomplex in de Halenstraat worden twee bijkomende zebrapaden voorzien.
 • Het kruispunt Halenstraat-Viséstraat- Stuivenbergplein wordt veiliger ingericht voor fietsers. Fietsers komen sneller op de rijweg en zijn zo beter zichtbaar voor aankomende auto’s. Het zebrapad op dit kruispunt werd verplaatst. Door dit op te schuiven van de kant van het Stuivenbergplein richting het park is er meer ruimte voor voetgangers aan dit zebrapad.
 • De bestaande bomen aan de Meloenstraat worden behouden. Er komen drie extra bomen ter hoogte van de tramhalte.  Op het pleintje aan Schijnpoort komt één extra plataan in plaats van twee om de bomen de kans te geven om volwaardig te groeien.

 

Viséstraat

 • Het deel van de Viséstraat en de Trapstraat dat nu woonerf is wordt niet mee opgenomen in het project en blijft dus gewoon woonerf. Het kruispunt met je Oranjestraat wordt daarom ook aangepast ten opzichte van het voorontwerp.
 • Enkele mobiliteitsingrepen zoals de knip in de Viséstraat of het enkelrichting maken een stukje Viséstraat werden momenteel niet meegenomen in het definitief ontwerp. Na de heraanleg zullen deze maatregelen opnieuw bekeken worden in een ruimere context, zoals de impact op de omliggende straten. Het ontwerp laat toe dat er achteraf nog mobiliteitsingrepen kunnen gebeuren.
 • Aan de kruispunten worden extra bomen aangeplant. Dit maakt de oversteken meer zichtbaar en veiliger.
 • Aan de Klamperstraat wordt een extra verhoogde oversteekplaats naar het park voorzien.
 • Aan alle oversteken naar het park worden zebrapaden voorzien.

Basisprincipes definitief ontwerp

Halenstraat

Fietsen in de Halenstraat
De Halenstraat moet comfortabeler worden voor fietsers. Zo zal er een fietsverbinding komen die kan aansluiten op de fietsroute in Park Spoor Noord en de fietspaden op het kruispunt Schijnpoortweg.
In het gedeelte tussen de Veldstraat en de Meloenstraat is de straat heel smal. Er is te weinig ruimte om aan beide straatzijden volwaardige enkelrichtingfietspaden te voorzien. Er komt daarom een fietsverbinding langs de kant van het park. Dit is een gemengde zone voor fietsers en voetgangers. Fietsers kunnen hier in de beide richtingen gebruik van maken. Om de veiligheid te verhogen komt er op deze zone aparte verlichting. Zone 30
Het hele project – Halenstraat en Viséstraat – wordt een zone 30. Voetgangers
Voetgangers lopen aan de zijde van het park over dezelfde zone als de fietsers. Het is een gemengde zone omdat er op deze plaats geen ruimte is voor een aparte voetgangersstrook. Aan de andere kant van de straat blijft een voetpad liggen. Deze wordt mee helemaal vernieuwd. Tramhalte                                      
Om de fietsverbinding te kunnen realiseren worden de tramsporen verplaatst richting de huizen. De halteplaats staduitwaarts verschuift richting Veldstraat. Op die manier kunnen reizigers de tram nemen zonder de weg te moeten oversteken. Pleintje aan Schijnpoortweg
Het pleintje aan Schijnpoortweg wordt opgefrist en er wordt een extra plataan aangeplant.

Viséstraat

Viséstraat als woonstraat

De ingrepen in de Viséstraat moeten ervoor zorgen dat deze straat meer het karakter krijgt van een woonstraat  en dat Park Spoor Noord toegankelijker wordt. Hiervoor worden de volgende maatregelen genomen:

 • Invoeren van een zone 30
 • Versmalde rijweg, waardoor de auto’s worden aangezet hun snelheid aan te passen
 • Een breder voetpad aan de huizenkant
 • De kruispunten worden verhoogd aangelegd met meer groen en zebrapaden naar het park

Sorteerstraten
Er zijn 2 sorteerstraten voorzien ter hoogte van de Oranjestraat en de Klamperstraat. Deze zullen niet recht tegenover woningen worden geplaatst.

makadam : 28/10/2014 : ga jij mee ?

makaDAM : zoekt vrijwilligers … Voor de 2de maal gaan we met een deel buurtbewoners en met de medewerkers van Buurtregie een wandeling maken in onze buurt om op deze manier de minpuntjes en foutjes in onze buurt op te sporen.  Van een tekort aan fietsstallingen,  overwoekerend onkruid,  wegverzakkingen tot defecte straatlichten.  Samen bundelen we deze op papier (met eventuele foto’s) en maken we deze over aan de voorziene stadsdiensten. Wil jij ons een handje toesteken of heb je gewoon zin om mee te wandelen? Het Damcomité en de mensen van de Buurtregie heten jou van harte welkom. wanneer : dinsdag 28 oktober omstreeks 19h00 waar : We vertrekken aan het skatepark en wandelen zo door heel de buurt. inschrijven : niet nodig maar altijd leuk om te weten wie er mee gaat !  simon@dendam2060.be Schermafbeelding 2014-10-22 om 12.33.41 tot dan ! het Damcomité & Buurtregie

Tussenstand project ‘Kindvriendelijke stad’

We zijn, samen met diverse Antwerpse partners, al een paar maanden bezig met een nieuw innoverend participatieproject in Antwerpen. Dit keer is de doelgroep kinderen van Linkeroever en uit de omgeving van Park Spoor Noord (district Antwerpen). Doel van dit participatieproject is om Antwerpen kindvriendelijker te maken. Maar niet zomaar. In het verleden werden kinderen al vaker betrokken om bijvoorbeeld, vaak afgesloten, publieke speelruimte in te richten. lees verder

Antwerpen ontvangt tekenfestival ‘The Big Draw’

De Gentse editie lokte meer dan 5.000 bezoekers. (Foto © Kunstwerkt)

De Gentse editie lokte meer dan 5.000 bezoekers. (Foto © Kunstwerkt)

Vandaag strijkt in Antwerpen het internationale tekenfestival ‘The Big Draw’ neer. Van woensdag 22 oktober tot zondag 26 oktober zullen 90 organisatoren voor 219 verschillende tekenactiviteiten zorgen. “We starten op woensdag zodat ook scholen volop kunnen deelnemen aan het festival.” Woensdag zal Kunstwerkt, een aanspreekpunt voor actieve Vlaamse kunstenaars, de tweede Belgische editie van ‘The Big Draw’ organiseren. Van woensdag 22 oktober tot en met zondag 26 oktober kunnen jong en oud terecht in de stad Antwerpen en districten voor uiteenlopende tekenactiviteiten.

Ode aan tekenkunst

The Big Draw zal een vijfdaagse ode aan de tekenkunst worden. Alles bij elkaar staan er 219 activiteiten, waarvan sommige betalend, op het programma. Bezoekers kunnen tijdens het festival bijvoorbeeld leren hoe ze al fietsend met krijt kunnen tekenen, er zal geschetst worden op de tram en in jeugdcentrum KAVKA zal een ‘art rave party’, oftewel een kunstzinnige fuif plaatsvinden. In het Plantin-Moretusmuseum vindt in het weekend dan weer het nationale kampioenschap pictionary plaats tijdens de 25 uur van Plantijn. Het museum zal dan een etmaal en een extra winteruur lang openblijven voor publiek. Ook zullen gedurende de vijf dagen tien creatieve opdrachten worden gegeven. “Tekenen doet iedereen. Het is een balsem voor de ziel en voor het hart”, zegt Iris Kockelbergh, directeur van het Plantin-Moretusmuseum in Antwerpen.

The Big Window Walk

Een activiteit die de organisatie graag wil uitlichten, is ‘The Big Window Walk’. Meer dan honderd kunstenaars, zowel professionals als amateurs, mogen zich artistiek uitleven op etalagevensters en ramen van huizen. Het resultaat is een wandelroute door de Antwerpse binnenstad langs al de ‘vensterkunstwerken’. Winkelaars die graag een tekening op hun etalage willen, wordt een compensatie van tien euro of iets uit de winkel van dezelfde waarde gevraagd. Deelnemen kan van het begin tot het einde van het tekenfestival.

Start op woensdag

De vorige en tevens allereerste Belgische editie van The Big Draw vond vorig jaar van 4 tot 6 oktober plaats in Gent. Een waar succes, noemt organisator Katrien Boogaerts (Kunstwerkt) die vuurdoop. De Gentse editie lokte meer dan 5.000 bezoekers. “Alleen spijtig dat het maar een weekend was en we de schoolgaande jeugd er dus niet echt in konden betrekken. Daarom starten we dit jaar al op woensdag zodat ook scholen volop kunnen deelnemen aan The Big Draw”, zegt een optimistisch gestemde Boogaerts. Voor deze tweede editie in Antwerpen wil Kunstwerkt alvast het bezoekersaantal van vorig jaar ruim overstijgen. Een goede marketingcampagne moet daar aan bijdragen.

New York, Barcelona en Berlijn

Het concept van ‘The Big Draw’ bestaat sinds 2000. Het van oorsprong Britse tekenfestival passeerde al in wereldsteden als New York, Barcelona en Berlijn. In Groot-Brittannië wordt sinds het ontstaan, het festival zelfs elk jaar over de hele maand oktober gespreid. Daarbij staat niet één stad centraal maar wel het hele land. Naar welke stad of steden de volgende Belgische editie gaat, is voorlopig nog een raadsel. Alle info over ‘The Big Draw’ op www.thebigdraw.be © 2014 – C.H.I.P.S. StampMedia – Jef Cauwenberghs ===
Dit artikel werd gepubliceerd door deredactie.be op 22/10/2014

Persbericht stRaten-generaal en Ademloos – Eerste reactie op dading BAM/Noriant

dinsdag 21 oktober 2014 ‘Vijf jaar slecht theater (= bestuurlijk mismanagement) eindigt eindelijk met het loslaten van Noriant. Nu nog het BAM-tracé loslaten.’ In maart 2009 plakte Noriant zelf een bedrag van 30 miljoen euro gemaakte investeringskosten op het Oosterweeldossier. Elke beslagen Oosterweel-watcher wist bijgevolg na de volksraadpleging van 18 oktober 2009 dat dit bedrag, vermeerderd met nog bijkomende kosten i.v.m. het indienen van de bouwaanvraag in mei 2009, het bedrag was waarop gemikt zou worden bij een eventuele dading. Het vandaag gecommuniceerde dadingsbedrag – zie persbericht hieronder van BAM – bevestigt dit: 37,2 miljoen euro is van die orde. Weinig verrassing daar. Drie vaststellingen hierbij:
 1. desondanks werd de Antwerpenaar in de aanloop naar de volksraadpleging van 18 oktober 2009 vanuit BAM en vanuit de Vlaamse regering de stuipen op het lijf gejaagd met dreiging van gigantische schadeclaims, indien het BAM-tracé zou worden weggestemd.
 2. nà de volksraadpleging hielden BAM en de Vlaamse regering bij het reageren op parlementaire vragen over die schadeclaims tijdens voortgangrapportages dan weer vol dat Noriant op niet meer aanspraak kon maken dan op het in het bestek vastgelegde vergoedingsbedrag van 1,3 miljoen euro. Voor ‘meer’ zou Noriant naar de rechtbank moeten trekken.
Twee keer slecht theater dus, dat gesitueerd moet worden in het kader van manipulatie van de publieke opinie.
 1. belangrijkst van al: deze dading komt vijf jaar te laat, ze had al in het najaar van 2009, meteen na de volksraadpleging, tot stand moeten komen, toen bleek dat het BAM-tracé weggestemd was. Toen – en niet vijf jaar na de volksraadpleging – had de Vlaamse regering meteen de knop moeten omdraaien die ze pas vandaag omdraait, en Noriant moeten loslaten. Dat dit niet gebeurde diende andere belangen dan het vinden van best mogelijke oplossingen voor Antwerpen. De jarenlange continuering van een mogelijke ‘dreiging’ van hoge schadeclaims werd politiek misbruikt om vast te houden aan het BAM-tracé. Wie alternatieven naar voor schoof, of zelfs maar de vraag stelde of alternatieven bekeken mochten worden (cfr. burgemeester Patrick Janssens binnen de DAM-werkgroep van november 2009), kreeg als reactie dat ‘dit de goede relatie met Noriant in het gedrang zou brengen’ (letterlijk citaat uit het verslag van de DAM-werkgroep, bij monde van de kabinetschef van de minister-president). Het zwaard van Damocles dat een mogelijke schadeclaim betekende, kwam richting de publieke opinie jarenlang handig van pas om de vraag naar het loslaten van het BAM-tracé politiek te counteren.
Het is goed dat deze hypotheek nu eindelijk gelicht is, en er een streep wordt getrokken onder het Noriant-verhaal. Een en ander betekent dat het nu politiek makkelijker wordt om finaal ook het BAM-tracé los te laten, gelet op de fase waarin het Oosterweeldossier zich nog maar bevindt, nl. vooraan in de besluitvorming (er is enkel nog maar een ontwerp-GRUP, de fases van project-MER, bouwaanvraag, milieuvergunningen, aanbesteding, financiering, etc. moeten alle nog opgestart worden). In het persbericht wordt nog melding gemaakt van een verhoop positief antwoord van Europa tegen 15 december a.s., maar ook dat is slecht theater. Het antwoord van Europa ligt al jaren op tafel bij de Vlaamse regering, het wordt ‘neen’. Over of 37,2 miljoen euro de weergave is van een correcte dading kunnen we nu nog geen uitspraken doen. Daarvoor moet eerst de dading worden vrijgegeven. Maar alvast kan worden gesteld dat het in het geheim tekenen van een Design Sign-Off (april 2009) met Noriant de onderhandelingspositie van BAM minstens geen goed heeft gedaan.   Voor stRaten-generaal, Manu Claeys Voor Ademloos, Wim van Hees  
  Van: Tim Van der Schoot
Verzonden: dinsdag 21 oktober 2014 17:09
CC: Tim Van der Schoot
Onderwerp: persbericht overeenkomst BAM en Noriant BAM en Noriant beëindigen aanslepende juridische onzekerheid met overeenkomst Op initiatief van en in overleg met de Vlaamse regering sloten BAM en Noriant op maandag 20 oktober 2014 een overeenkomst waardoor verdere vertraging bij de realisatie van de Oosterweelverbinding wordt vermeden. Tegelijk wordt door Noriant afgezien van een geding en schadeclaim tegen BAM en het Vlaamse Gewest. BAM zal, via het Vlaamse Gewest, een gunstig antwoord trachten te bekomen over de gunning aan Noriant voor de realisatie van de deelopdrachten Linkeroever en Scheldetunnel van de Oosterweelverbinding en dit uiterlijk op 15 december 2014. Indien de Europese Commissie hier positief op antwoordt, zullen BAM en Noriant de onderhandelingen verder zetten op basis van de reeds gevoerde onderhandelingsprocedure. Wanneer er uiterlijk op 15 december 2014 geen gunstig antwoord is van de Europese Commissie, vallen beide partijen terug op een regeling met een dading. In deze dading ziet Noriant definitief af van de voorgenomen dagvaarding van BAM en het Vlaamse Gewest met een schadeclaim van 323,9 miljoen euro. BAM zal een stopzettings- en verbrekingsvergoeding betalen. Er werd, na intensieve onderhandelingen, een akkoord bereikt over een bedrag van 37,19 miljoen euro.  Dit bedrag is gebaseerd op een analyse van alle risico’s, kosten en voor- en nadelen rond dit omvangrijke project. Er werd ook overeengekomen dat in geval van stopzetting van de samenwerking met Noriant, BAM het gebruiksrecht verwerft van het ontwerp van Noriant voor het gedeelte Linkeroever en Scheldetunnel. BAM zal Noriant op dat moment een vergoeding betalen van 5,10 miljoen euro (excl. BTW). Voor deze ontwerpen werd in 2009 een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd. De baten van deze overeenkomst zijn duidelijk groter dan de potentiële kosten, risico’s en gevolgen verbonden aan het niet-afsluiten van een dergelijke overeenkomst:
 • BAM vermijdt jarenlange en dure procedures voor de rechtbank. Dergelijke procedures zouden ook de realisatie van de Oosterweelverbinding ernstig blijven hypothekeren zolang er geen uitspraak is.
 • BAM wendt definitief een schadeclaim vanwege Noriant af.
 • De realisatie van de delen Linkeroever en Scheldetunnel van de Oosterweelverbinding worden gedeblokkeerd en BAM verwerft de gebruiksrechten  van het ontwerp van Noriant voor Linkeroever en de Scheldetunnel. Hierdoor loopt de realisatie van de Oosterweelverbinding geen verdere vertraging op.
 • Het Vlaamse Gewest wordt voor de toekomst gevrijwaard inzake alle mogelijke vorderingen binnen dit dossier.
Wat ging vooraf? In december 2007 werd het consortium Noriant na een Europese aanbestedingsprocedure aangeduid als voorkeursbieder voor de realisatie van de Oosterweelverbinding, toen volgens het ontwerp met de Lange Wapperbrug. Op basis van de uitkomst van de volksraadpleging in Antwerpen in september 2009, besliste de Vlaamse regering op 24 september 2010 om het Oosterweeltraject te herzien en de brug te vervangen door een tunnel. Hierdoor werd de oorspronkelijke overheidsopdracht voor de realisatie van de Oosterweelverbinding sterk gewijzigd. Aan de delen Linkeroever en Scheldetunnel van het tracé werd niet geraakt. Sinds 1 december 2011 ligt de vraag bij de Europese Commissie of een gereduceerde opdracht voor beide projectdelen kan gegund worden aan Noriant binnen de oorspronkelijke gunningsprocedure voor de overheidsopdracht Oosterweelverbinding. Perscontact Tim Van der Schoot – hoofd communicatie BAM