Moeizame CAO-onderhandelingen in de chemiesector

Momenteel onderhandelen werkgevers en werknemers in de sector van de scheikunde over een nieuwe CAO . Hier moeten de wijzingen over landingsbanen en SWT’s worden opgenomen, die afgesproken zijn in februari in het Interprofessioneel Akkoord. In het IPA staat ook een loonmarge van 1,1 procent. Werkgevers in de chemie staan echter niet te springen om […]

Foto: Jan Vlegels

Momenteel onderhandelen werkgevers en werknemers in de sector van de scheikunde over een nieuwe CAO . Hier moeten de wijzingen over landingsbanen en SWT’s worden opgenomen, die afgesproken zijn in februari in het Interprofessioneel Akkoord. In het IPA staat ook een loonmarge van 1,1 procent.

Werkgevers in de chemie staan echter niet te springen om de loonsverhoging toe te staan. Komt er nog bij dat de werkgevers niet erg happig lijken om echt veel toe te geven aan de werknemers, getuige een zeer dik document waarin hun eisen voor meer flexibiliteit, meer overuren, langere werkweken, enzovoort.

Deze week voerden de bonden actie bij werkgeversorganisatie Essencia. We bellen met Ivo Janssen, syndicaal delegue en lid van de ondernemingsraad voor ABVV bij BASF.

We verwachten hier later nog over te berichten. Onder voorbehoud van een goed akkoord hebben de bonden alvast een stakingsaanzegging van onbepaalde duur gedaan. Wordt zeker vervolgd.

Verslag van de actie en duiding vind je ook terug op de weblog van het ABVV-BASF.

Syrische Antwerpenaren kijken met stadsgenoten naar de toekomst

Omar (23) en Soulaf (23) trokken voor ons de straat op met de vraag: hoe ziet de Antwerpenaar de toekomst in? Wat denken stadsgenoten van de economie? Hoe staat het met ons onderwijs? En wat zullen de volgende verkiezingen teweegbrengen?

Toekomst van Antwerpen

© Omar Jbour

Omar (23) en Soulaf (23) trokken voor ons de straat op met de vraag: hoe ziet de Antwerpenaar de toekomst in? Wat denken stadsgenoten van de economie? Hoe staat het met ons onderwijs? En wat zullen de volgende verkiezingen teweegbrengen?

Onze ‘Startdag Journalistiek’ kon dankzij het zonnige weer niet beter voor Omar en Soulaf. De terrasjes zaten goed vol, met enkele mensen een gesprek aankopen, bleek niet zo moeilijk. “Wat ons opviel: de meeste mensen die we spraken, denken dat de Belgische economie slechter zal worden”, vertellen de twee kersverse StampMedia-reporters. “De mensen menen dat België veel schulden heeft en het aantal werklozen nog zal stijgen.”

Zo vond een van de gesprekspartners dat België veel geld uitgeeft aan onderwijs en gezondheid. “Op dit moment levert dat misschien niets op, maar in de toekomst brengt dat wel goede resultaten met zich mee”, nuanceert ze.

Omar en Soulaf vroegen zich ook af wat de invloed van zoveel verschillende nationaliteiten op de Belgische samenleving is. “Over het algemeen had niemand een probleem met de aanwezigheid van buitenlanders, maar toch weerklonken ook stemmen ‘dat Marokkanen niet genoeg geïntegreerd zijn’. Een man vond dat veel buitenlanders geen Nederlands willen leren en dat dat grootste probleem is.”

De twee reporters richtten zich tot slot met volgende vraag tot hun gesprekspartners: hoe zien zij de wereld evolueren, nu Trump Amerikaans president is? “Een dame vond het nog te vroeg om dat te zeggen, maar ze ziet wel op tegen zijn bezoek. Volgens haar zijn Trump en IS hetzelfde. ‘We zullen door allebei nog problemen krijgen.’”

En wat met de lokale politiek, tot slot? “Daarin was bijna iedereen het eens: Bart De Wever zal met N-VA de volgende verkiezing winnen.”

© 2017 – StampMedia – Omar Jbour en Soulaf Abou Saeb

Deze reportage kwam tot stand tijdens de workshop ‘Startdag Journalistiek’.

CETA goedgekeurd, maar niet helemaal

Het CETA-verdrag werd deze week door het Europees parlement goedgekeurd. ‘t Is te zeggen, grotendeels goedgekeurd, want de nationale en gewestelijke parlementen moeten wel  allemaal nog over de omstreden arbitrage-clausule stemmen. Een gesprek met Bart Staes (Groen) over het dereguleringsverdrag en over voor en tegenstanders. Opvallend is de verdeeldheid onder de euroskeptici. CETA wordt begin […]

Het CETA-verdrag werd deze week door het Europees parlement goedgekeurd.
‘t Is te zeggen, grotendeels goedgekeurd, want de nationale en gewestelijke parlementen moeten wel  allemaal nog over de omstreden arbitrage-clausule stemmen.
Een gesprek met Bart Staes (Groen) over het dereguleringsverdrag en over voor en tegenstanders. Opvallend is de verdeeldheid onder de euroskeptici.

CETA wordt begin april van kracht, behalve wat nationale en regionale verantwoordelijkheid is. En dan gaat het vooral over de arbitrageclausule. Die laat toe dat buitenlandse bedrijven (deel)staten voor een supranationale rechtbank dagen als ze vinden dat wetten of acties hun private belangen schaden. Die ICS of ISDS clausule zal maar van kracht worden als álle parlementen die goedkeuren. Bovendien zou het ICS-systeem door de Belgische regering moeten voorgelegd worden aan het Europees hof van justitie die moet oordelen of het arbitrage-systeem wel voldoet aan de Europese wetgeving verantwoordelijkheid.

Bart Staes heeft geen probleem met de klassieke vrijhandelselementen van CETA,  de  vermindering van importtarieven en andere heffingen, maar hij gaat niet akkoord met de zogenaamde Regelgevende Samenwerking. Die stelt dat voorstellen van richtlijnenen en verordeningen eerst geëvalueerd zouden worden door ambtenaren.
Staes: “Het probleem is dat er alleen een evaluatie wordt gedaan over de impact op groei, investeringen, handel. Niet over de impact op het milieu, de duurzaamheid, het sociaal beleid, werknemersrechten… Ik heb er ook een probleem mee dat die evaluatie zal gebeuren door niet verkozen ambtenaren.”

Dan is er nog een Joint Committee dat voorgezeten wordt door de Europese Commissaris en de Canadese minister van Handel. Dat committee zal in staat zijn om bepaalde regelgeving aan te passen, bijvoorbeeld die over voedselveiligheid, aldus Bart Staes: “Er zijn een aantal annexen en protocollen uitgesloten van wijziging, maar  juist de thema’s waarover zoveel te doen was kunnen gewijzigd worden.  Chloorkippen zijn momenteel verboden door de EU op basis van een Europees besluit. CETA laat toe dat het Joint Committee beslist om een besluit voor te bereiden om chloorkippen wél toe te laten. De procedure zegt dat dat moet gemeld worden aan de raad van ministers  en ze zullen toelating moeten vragen aan het Europees Parlement. Maar doordat een grote meerderheid van het parlement CETA heeft goedgekeurd wordt het moeilijk om zo’n voorstel te verwerpen. De kans dat dan ook effectief wordt goedgekeurd is reëel.”

“Ik ben er zeker van dat er binnen nu en een paar jaar zich zaken gaan voordoen die aantonen dat er haken en ogen zitten aan het verdrag.”

Wie Stemt Hoe?
Bart Staes: “CD&V, VLD en N-VA hebben ongenuanceerd vóór CETA gestemd. Kathleen Van Brempt was afwezig door ziekte maar zou zoals de andere Belgische sociaal democraten en ikzelf tegen gestemd hebben. Tweederde van de sociaal democraten in het Europees parlement hebben CETA goedgekeurd. Annemans van het Blok heeft ook tegen gestemd.”
“De groene fractie is aangevallen door de christen democraten.De stemming over CETA wordt door de voorstanders voorgesteld als enerzijds de keuze van het protectionisme van Trump en extreem rechts en anderzijds de keuze voor vrijhandel. Ik kies voor vrijhandel maar voor een eerlijke handel.  De rijkdom die de handel brengt moet bij iedereen terecht komen, niet alleen bij de grote bedrijven. Ik betwijfel dat de KMO’s nu massaal gaan uitvoeren naar Canada. 99% van de uitvoer van KMO’s gaat naar de buurlanden.“

“De anti-Europese partijen hebben dus verdeeld gestemd met extreem rechts tegen en de liberale fractie van Conservatieven -met N-VA, de Britse Tories en de Poolse PiS- stemden voor.  De Euroskeptische fractie met UKIP en de 5 sterren beweging van Grillo hebben ook tegen gestemd, maar onderling om verschillende redenen. De 5 sterren beweging stemde eerder mee met de Groenen terwijl UKIP dezelfde motovatie had als extreem rechts.”

Lagarde schuldig maar blijft op post

IMF-directrice Christine Lagarde werd deze week schuldig bevonden aan nalatigheid in een zaak waarin ze als Frans minister van economische zaken in 2007 onterecht € 400 miljoen belastinggeld aan Bernard Tapie liet uitkeren. Ze kreeg echter geen straf opgelegd, meer nog, ze kan gewoon haar mandaat bij het IMF verder uitoefenen. Freddy De Pauw schreef […]

IMF-directrice Christine Lagarde werd deze week schuldig bevonden aan nalatigheid in een zaak waarin ze als Frans minister van economische zaken in 2007 onterecht € 400 miljoen belastinggeld aan Bernard Tapie liet uitkeren. Ze kreeg echter geen straf opgelegd, meer nog, ze kan gewoon haar mandaat bij het IMF verder uitoefenen.

Freddy De Pauw schreef voor Uitpers een stuk over de zaak en doet dat bij ons uit de doeken. Het verhaal begint in 1990 maar is brandend actueel: ondernemer/ministers, arbitragerechters, fiscale paradijzen, draaideur-politiek en de corruptie van de politiek klasse, inclusief de sociaal-democratie, het zit er allemaal in.

Lagarde is formeel veroordeeld maar draagt verder geen gevolgen. Een aantal medewerkers moet nog voor de rechter verschijnen, zij zullen er waarschijnlijk niet zo goedkoop vanaf komen. Volgens De Pauw was de ‘nalatigheid’  van Lagarde een gevolg van de druk die toenmalig president Nicolas Sarkozy op zijn minister van economie  uitoefende om zijn persoonlijke vriend Bernard Tapie ten gunste te zijn.

Alhoewel het over rechtse politici gaat die hier in opspraak zijn gekomen, houden de  socialisten hun mond. Freddy De Pauw: “Bernard Tapie is in de politiek destijds nog binnengehaald door Francois Mitterand, en de aankoop van Adidas door Tapie in 1990 gebeurde met de steun van de socialisten. De socialistische voorzitter van het parlement Claude Bartolone is adviseur van Tapie. Tapie belde Bartolone dagelijks gemiddeld tien keer. Hij werd door  Bartolone geholpen om controle te krijgen over een persgroep, waardoor hij de grootste persbaas werd in het zuidoosten van Frankrijk. “

Kevin De Laet (Vlinks): “Hoe kan je spreken over een sterk Vlaanderen als je alle instrumenten ervan verpatst?”

Wallonië en Brussel blokkeerden een tijd de ondertekening van CETA. De voorstanders van het verdrag stelden dat 3 miljoen Walen alleen stonden tegenover 500 miljoen Europeanen, en vooral Vlaanderen schade toebrachten. De progressieve Vlaams-nationalisten gaan niet akkoord met die framing. We hebben Kevin De Laet van Vlinks in de studio.  “Magnette deed wat de Vlamingen […]

Wallonië en Brussel blokkeerden een tijd de ondertekening van CETA. De voorstanders van het verdrag stelden dat 3 miljoen Walen alleen stonden tegenover 500 miljoen Europeanen, en vooral Vlaanderen schade toebrachten. De progressieve Vlaams-nationalisten gaan niet akkoord met die framing. We hebben Kevin De Laet van Vlinks in de studio. 

“Magnette deed wat de Vlamingen nalieten, namelijk tegen de Belgische politieke constructie ingaan in het belang van de Waalse bevolking, en ook van de Vlamingen.”

RC: Waar situeert Vlinks zich?
Kevin De Laet: “De Vlaamse beweging heeft altijd al een linkse vleugel gehad. Vlinks neigt iets meer naar het centrum dan bijvoorbeeld Meervoud of de VSB.  Bij ons zitten Daensisten, groenen en aanhangers van de piratenpartij, een brede sociaal-progressieve beweging dus.

RC: Wat vinden jullie van CETA, het dereguleringsverdrag tussen de EU en Canada?
KDL: “We zijn kritisch, om inhoudelijke en vormelijke redenen. Er is gedurende 7 jaar  nooit een ernstig debat over geweest en we hebben het te danken aan Magnette dat dat er nu wel is. Magnette  heeft zich trouwens heel regionalistisch opgesteld. Het is opvallend dat hij doet wat de Vlamingen nalaten, namelijk tegen de Belgische politieke constructie ingaan in het belang van de Waalse bevolking en ook van de Vlamingen.”

“Je kan je vragen stellen bij de drijfveren van de PS. Er zal wel een heel deel partijpolitieke berekening meegespeeld hebben, maar het resultaat is er wel. Magnette heeft ervoor gezorgd dat er een debat is geforceerd. ”

“Men stelt het voor alsof Wallonië in deze zaak moederziel alleen staat in verband met CETA, maar dat klopt  niet. In Vlaanderen voerden heel wat organisaties en activisten campagne (rond CETA en TTIP). Het idee dat alleen extreem-linksen tegen het verdrag zijn klopt ook al niet, want ook het Vlaams Belang heeft zich tegen het verdrag uitgesproken.  Er is dus in Vlaanderen, zowel ter linker als ter rechter zijde, wel degelijk een tegenstem. Maar we zitten meer met een particratie dan met een democratie, dus als de meerderheidspartijen beslissen dat het erdoor moet komen, dan komt er zelfs geen parlementair debat.”

RC: De liberale partijen stelden dat 3 miljoen Walen de wil van 500 miljoen Europeanen tegenhielden. Is dat zo? Jij bent gespecialiseerd in Catalonië. Wat denken de Catalanen ervan?
KDL: “Het Catalaans parlement heeft zich in september tegen CETA uitgesproken. In Schotland heeft de SNP zich er nog niet over uitgesproken wegens interne verdeeldheid. Van oorsprong was de SNP vrij links, maar tijdens haar groei heeft ze ook meer groeperingen van het centrum en de rechterzijde aangetrokken.”

“Er is een beweging van regio’s, steden en gemeenten tegen TTIP en CETA. Dus die framing als zou het de PS zijn tegen gans Europa klopt niet”

RC: In Vlaanderen heerst de perceptie dat nationalisten altijd rechts zijn.
KDL: “Dat klopt soms, maar zeker niet altijd. Er zijn rechtse en extreem-rechtse nationalisten in Europa, maar Catalonië – om maar één voorbeeld te noemen – is links tot zeer links.  De SNP is ook nog altijd eerder links, en je ziet dat bijna alle bewegingen die voor de onafhankelijkheid van hun regio opkomen vrij links zijn. In Catalonië heeft de meer liberale partij van Jordi Pujol een eerder gematigd profiel, de andere partijen zijn linkser naarmate ze meer radicaal separatistisch zijn.”

RC:  Schuiven nationalisten naar rechts naarmate ze dichter bij de macht komen?
KDL: “Ik heb vooral de indruk dat het nationalisme verdwijnt. Niet alleen worden communautaire zaken in de koelkast gestoken, het profiel (van N-VA) gaat van langs om verder richting een liberaal denken dat niet meer in vraag gesteld mag worden. ”

RC: Internationaal is de perceptie toch anders. Nationalisme is natuurlijk wel een breed begrip. Trump is ook een soort nationalist.
KDL: “Eigenlijk wel. Misschien zou men alternatieve benamingen moeten zoeken voor ‘nationalisme’, want het is een nogal moeilijk begrip. Zo zijn de tegenstanders van de Catalaanse nationalisten, de Spaanse unitaristen, nog nationalistischer. Ik vermijd het begrip nationalisme meestal en spreek liever over ‘soevereiniteit’, wat de lading beter dekt. Soevereiniteit gaat ook over democratie, over het zelfbeschikkingsrecht van een volk. ”

DEEL 2:
RC: Welk probleem hebben jullie inhoudelijk met CETA?
KDL: “Het niveau van het debat was niet altijd hoog. Alle kritiek op CETA en op het hard liberaal beleid van Europa wordt arrogant afgeblokt. ‘Als je tegen CETA bent, ga dan maar naar Noord Korea wonen’. Maar CETA gaat verder dan louter het stimuleren van handel.  Het gaat over privatiseringen, over het uit handen geven van democratische  macht en soevereiniteit aan allerlei schimmige tribunalen. Er zijn nu teksten toegevoegd om de PS mee te krijgen, maar de vraag is of dit bindend is. De ISDS-arbitragetribinalen zijn aangepast maar komen er wel.”.

“Dat alleen links tegen CETA zou zijn klopt ook al niet, want zelfs het Vlaams Belang heeft er zich tegen uitgesproken.”

RC: De aanpassing van de ISDS-arbitragetribinalen  kwam er in 2015 door de sociaal-democratische EU-fractie (die zelf onder druk stond van haar achterban). Maar zelfs met het oude systeem was Geert Bourgeois twee jaar geleden als zeer enthousiast over TTIP. In dat oud systeem zetelen advocaten als rechter die in andere zaken ook voor multinationals kunnen werken. (Het nieuwe systeem gebruikt echte, meer onafhankelijke rechters, maar het gaat noch altijd over een parallelle justitie, opgezet door een niet-verkozen administratie om grote bedrijven toe te laten wetgeving van staten aan te vechten.)
KDL: “Ja, er is dus die kwestie van de tribunalen, maar men zwaait ook altijd met cijfers van economische groei en jobs. Die worden dan gepresenteerd door bijvoorbeeld Karel de Gucht die alle kritiek arrogant afblokt. We missen een inhoudelijke discussie in dit debat. Waarop zijn die cijfers gebaseerd? In het geval van De Gucht waren ze gebaseerd op een studie van oktober 2008. Een studie die vorige maand gepubliceerd werd heeft dat cijfermateriaal doorgelicht en concludeert dat het gebaseerd is op absurde veronderstellingen. Bijvoorbeeld dat er volledige tewerkstelling is in Europa. Een aantal parameters vertrekken vanuit een utopische situatie, waarin het economisch heel goed gaat, en extrapoleert dan die groei.  Oktober 2008 was het begin van de financiële crisis en het studiewerk gebeurde daarvoor, dus in een tijd dat er nog geen sprake was van ‘too big too fail’, van subprime crisis. De tijd dat rommelkredieten nog de hoogste quotering kregen en dat er ook nog geen sprake was van Brexit. Het studiewerk zou dus helemaal opnieuw moeten gebeuren.”

RC: De discussies over technische rapporten zijn moeilijk. Het mathematisch model dat gebruikt wordt in de studies die positief zijn over TTIP en CETA (het CGE-model) werd door de Europese Rekenkamer ongeschikt bevonden. Onlangs heeft België een nieuwe studie laten uitvoeren die nog meer groei voorspelde door TTIP, maar die maakte gebruik van hetzelfde model. Over de Brexit werden rapporten gepubliceerd die zeiden dat de economische gevolgen rampzalig zouden zijn, maar die waren niet relevant voor diezelfde partijen (N-VA) die nu wel verwijzen naar de positieve rapporten over TTIP en CETA.
Dus je hebt bedenkingen bij de economische voordelen, maar op welke manier is CETA een slechte zaak vanuit Vlaams-nationalistisch oogpunt?
KDL: “In middens van de Vlaamse beweging heeft men het over het feit dat ‘België verdampt’ naar boven. Maar vandaag zien we dat ook Vlaanderen verdampt. Er wordt macht weggegeven via die verdragen. Onze openbare ruimte en openbare dienstverlening worden uitverkocht. Hoe kan je spreken over en sterke Vlaamse samenleving als je eigenlijk alle instrumenten ervan verpatst? Het is vreemd dat men in liberale flamingantenmilieus graag spreekt over ‘de Vlaamse Natie’ maar de pilaren ervan verkoopt. ”

RC: Er was al wat kritiek op het feit dat een volgende staatshervorming in de frigo gestoken is door N-VA, maar je geeft aan dat er belangrijker zaken aan de hand zijn, bijvoorbeeld  omdat dat Vlaamse soevereiniteit wordt opgegeven voor multitnationals. De partij vindt het ook goed dat Vlaamse wetsvoorstellen met TTIP eerst een adviesraad moeten passeren bevolkt met niet verkozen ambtenaren.  Het laatste feit in de reeks is dat België eergisteren in de VN, samen met onder andere Noord Korea, tegen een resolutie stemde om onderhandelingen te starten die moeten leiden tot de afbouw van de kernwapenarsenalen.  ‘Nooit meer oorlog’ gaat dus ook de vuilbak in. Edi Clijsters van Vlinks is in zijn stuk zeer kritisch op de N-VA-top.
Hoe zie jij de partij? Dave Sinardet stelde enkele jaren geleden dat de liberale agenda voor de N-VA-leiding slechts een vehikel was voor de Vlaams-nationalistische agenda, en niet omgekeerd…
KDL: “Er zijn er veel die het omgekeerde denken. Ik heb de N-VA zien ontstaan en groot worden. Ik ken ook wel wat mensen uit N-VA-kringen. Dat was een partij met veel kamers, zoals de Volksunie destijds. Ik ken wel wat linkse Vlaamsgezinde mensen die ook binnen de N-VA hebben gemiliteerd of dat nog altijd doen. We zijn er als Vlinks niet op uit om de N-VA-bashers te worden, we willen kritiek inhoudelijk brengen. Dat gezegd zijnde valt het wel op dat de N-VA de laatste jaren van langs om meer Belgisch en liberaal geworden is, en wij zijn daar helemaal niet blij mee.”

“We zijn er als Vlinks niet op uit om de N-VA-bashers te worden, onze kritiek is inhoudelijk.”

RC: Waarom zijn ze Belgisch geworden?
KDL: “Alle communautaire zaken weren dus in de frigo gestoken. De voorbije zes staatshervormingen waren niet bepaald grote successen, dus als de zevende een kopie wordt van de vorige zes, dan moet het voor mij ook niet. Maar we zien nog andere zaken: deze regering dreigde er zelfs mee om het veto-recht van Wallonië gewoon opzij te schuiven. Als regionalisten vinden wij dat toch redelijk bizar. Het moet wel gezegd zijn dat dat voorstel van Open-VLD kwam en dat N-VA dat afgeblokt heeft.”

RC:Welke plannen heeft Vlinks verder?
KDL: “We zullen verder proberen zoveel mogelijk mensen te bereiken, b.v. door aan debatten deel te nemen, we hebben onze wekelijkse column in Knack.  We krijgen daar wel wat respons op.”

RC: Op Twitter zagen we langs Vlaamse zijde weinig weerwerk tegen de framing van de liberalen en de zogezegde Vlaams-nationalisten  dat de CETA-discussie een PS-probleem was.
KDL: “We hebben daar wel degelijk op gereageerd en er bijvoorbeeld op gewezen dat Catalonië ook tegen CETA heeft gestemd.  Dus als men in die flamingantenkringen consequent was geweest, dan was er nu een Catalaanse EU-lidstaat geweest die het verdrag geblokkeerd had. Trouwens Catalonië niet alleen. Er is een beweging van regio’s, steden en gemeenten tegen TTIP en CETA. Dus die framing als zou het de PS zijn tegen gans Europa klopt niet, zelfs het Vlaams Belang was er dus tegen.”

RC: Hoe zit het met de verhouding tussen Vlaams links en ander links?
KDL: “Er is uiteraard scepticisme. Voor de rechtse flaminganten zijn we te links en voor de linksen zijn we te Vlaams. We zitten altijd tussen die twee vuren.”

CETA: “Het gaat niet over vrijhandel maar over Vlaamse en Europese souvereiniteit”

Op 18 oktober zouden alle Europese buitenland-ministers het CETA- dereguleringsverdrag met Canada tekenen. De Brusselse en Waalse regering weigeren echter, waardoor Didier Reynders het akkoord niet mag geven voor België. In Vlaanderen kwam er vooral vanuit liberale hoek protest maar de Waalse deelpremier Magnette mocht het vrijdag ook gaan uitleggen bij de Franse PS-president Hollande. […]

Op 18 oktober zouden alle Europese buitenland-ministers het CETA- dereguleringsverdrag met Canada tekenen. De Brusselse en Waalse regering weigeren echter, waardoor Didier Reynders het akkoord niet mag geven voor België. In Vlaanderen kwam er vooral vanuit liberale hoek protest maar de Waalse deelpremier Magnette mocht het vrijdag ook gaan uitleggen bij de Franse PS-president Hollande.

CETA wil, zoals zijn grote broer TTIP, buitenlandse investeringen bevorderen door risico’s en kosten te verminderen voor het buitenlands kapitaal. Dit gebeurt door regulering van de staten te bemoeilijken en uniformer te maken. Daarnaast bevat het akkoord – met  de vermindering van importtarieven – ook nog een klassiek vrijhandelselement.

“Sp.a is niet tegen vrijhandelsakkoorden. Maar dit gaat niet meer over handel, wel over Vlaamse en Europese soevereiniteit, over hoe we onze maatschappij organiseren, over wat we eten en inademen, over onze verkeersveiligheid. “

Güler Turan heeft zich ontpopt tot specialist ter zake bij sp.a. en is tegast in de studio:  “Na verloop van tijd bleken CETA en TTIP inderdaad eerder dereguleringsakkoorden te zijn. Het gaat niet zozeer over vermindering van importtarieven maar wel over beperkingen van regelgeving.  Het verzet tegen het TTIP-akkoord met de VSA kwam op gang, maar ondertussen ging men verder met het CETA-akkoord met Canada. CETA is een achterpoort van TTIP.”

“Er zijn twee problemen met CETA en TTIP. Ten eerste zal nieuwe Vlaamse regulerende wetgeving, milieuwetgeving bijvoorbeeld, eerst moeten voorgelegd worden aan een commissie van niet verkozen ambtenaren en lobbyisten.
Ten tweede kan een multinational schadevergoeding eisen van een staat als ze vindt dat een Vlaamse wet haar financiële belangen schaadt. Dat is de zogenaamde ‘ISDS’-clausule, die klachten van multinationals onttrekt aan het rechtssysteem van een land en aan een arbitragerechtbank geeft. Zij die vandaag roepen dat Europa de soevereiniteit terug aan Vlaanderen moet teruggeven, over welke soevereiniteit hebben ze het dan? Ofwel ben je voor meer soevereiniteit van de lidstaten, ofwel niet. Dit gaat niet meer over handel, maar over hoe we onze maatschappij organiseren. Over wat we eten en inademen, over onze verkeersveiligheid. Sp.a is niet tegen vrijhandelsakkoorden. Handel stimuleert welvaart voor iedereen. Ik heb niets liever dan dat bedrijven groeien en bloeien, maar daarbij moeten ze een eerlijke fiscale bijdrage leveren en er moeten garanties zijn voor milieuregels en sociale rechten.”
“De twee eerder genoemde bezwaren zijn echt. Anderzijds moeten we wel toegeven dat de verschillen in regulering tussen Canada en Europa veel kleiner zijn dan tussen Europa en de VSA. De VSA hebben bijvoorbeeld belangrijke verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) niet ondertekend, Canada wél. CETA en TTIP zijn gelijkaardig, maar de tegenpartijen zijn dat niet.”

“Zij die vandaag roepen dat Europa de soevereiniteit terug aan Vlaanderen moet teruggeven, over welke soevereiniteit hebben ze het dan?”

“Na de ondertekening van CETA door de EU-staten op 18 oktober wordt het akkoord op 27 oktober ondertekend tussen de EU-commissaris en de Canadese eerste minister Trudeau. Daarna, waarschijnlijk in november of december, moet het akkoord geratificeerd worden door het Europees parlement. Met die ratificatie door het EU parlement treedt CETA automatisch in werking. Voorlopig, want dan moeten de lidstaten ook nog allemaal eens  het verdrag ratificeren en het moet gestemd worden in de parlementen.” (De parlementaire stemming achteraf is een late toegift die gedaan werd nadat protest tegen CETA begon aan te zwellen, nvdr).

De voorstanders van CETA wijzen erop dat Wallonië een akkoord waar 500 miljoen Europeanen voorstander van zijn blokkeert.
Güler Turan: “Dat is geen eerlijke voorstelling van  de zaak. Er is geen debat geweest over CETA. Hoe kan je het vertrouwen winnen als er geen antwoord komt op de vragen over bijvoorbeeld ISDS? Ik denk niet dat er 500 miljoen Europeanen voor CETA en TTIP zijn, het protest klinkt luider en luider. Ook de lidstaten Slovenië, Roemenië, Bulgarije en Duitsland wilden CETA niet ondertekenen, maar hun arm werd omgewrongen. Ik weet niet waarom de lidstaten er uiteindelijk aan toegeven. Het is wel dapper van de Waalse regering dat ze oor heeft naar de kritiek en naar de vraag om antwoorden te formuleren op de vragen.”

“Nog geen week geleden hebben de EU en Canada gezegd dat ze verduidelijking zullen geven bij de teksten van het CETA-verdrag, maar de verdragstekst zelf wordt niet gewijzigd. Die bijkomende uitleg heeft geen enkele juridische kracht, dat wordt bevestigd door juristen. De arbitrage-ISDS-rechters zullen zich niet aan die teksten moeten houden.  Bovendien is er zelfs met de verduidelijking geen garantie voor onze  gezondheidszorg en publieke dienstverlening.”

“De Vlaamse meerderheidspartijen hebben alle truken van de foor gebruikt om geen debat te houden over CETA.”

Paul Magnette en Elio Di Rupo mochten gisteren in Parijs gaan uitleggen bij PS-president Hollande waarom Wallonië CETA niet wilde ondersteunen. De eerste verklaringen achteraf wijzen er al op dat ook Magnette zijn arm heeft laten omwringen door zijn sociaal-democratische collega Hollande.
Güler Turan: “Ik distantieer mij van het beleid van Hollande in Frankrijk. Wat Magnette deed, was heel moedig, maar na zijn bezoek aan Hollande stuurde hij signalen uit in de omgekeerde richting. Als hij zijn fiat geeft aan CETA moeten we hem vragen wat hem van mening heeft doen veranderen ondanks de parlementaire discussie.”
“Momenteel is er in Vlaanderen nog geen parlementaire discussie gevoerd. In juni hebben we een resolutie neergelegd om het parlementair debat over CETA te voeren. Die resolutie is in de parlementaire commissie zonder reden verschillende malen uitgesteld en daarbij zijn alle truken van de foor gebruikt, zoals  ‘de agenda is vol’, of ‘u mag toelichting geven maar we gaan er niet over stemmen’. Tijdens de parlementaire vakantie heeft de Vlaamse regering dan CETA al goedgekeurd terwijl de resolutie onbehandeld op de parlementaire agenda stond. Op 11 oktober heeft de meerderheid dan geweigerd om de resolutie te agenderen, zogezegd omdat er te weinig op de agenda stond en er geen commissievergadering zou plaatsgrijpen. Maar dit was de laatste kans op een parlementair debat voor de ondertekening van 18 oktober.”

“Er zijn lidstaten waar er wél een parlementair debat geweest is, en het is juist daar dat de bezwaren naar boven kwamen.In verschillende landen is er geen discussie geweest, maar die zal er wel moeten komen met de ratificatie door de lidstaten.”

Sociaal Democraten maken deel uit van veel van de regeringen die CETA nu goedgekeurd hebben. Is er dan geen overleg binnen de sociaal-democratische groep? Het lijkt erop dat iedereen zelf beslist hoe gestemd wordt, wat er dan op neer komt dat de Sociaal Democraten voor CETA stemmen als ze in de regering zitten.
Güler Turan: “Ik ben niet op de hoogte van wat besproken wordt binnen de Europese fractie. In Hongarije doen de Sociaal Democraten momenteel dingen waar ik van huiver. De Europese parlementaire S&D fractie is zwaar verdeeld over de materie en er is een debat gaande.”

“In Hongarije doen de Sociaal Democraten momenteel dingen waar ik van huiver.”

Wat met het argument dat CETA niet moet tegengehouden worden aangezien er later toch nog een ratificatie moet gebeuren via de parlementen van de staten?
Güler Turan: “CETA treedt ondertussen wel al in werking en zal dus zeker drie jaar van kracht zijn, met zijn arbitrage en ISDS-rechtbanken. De praktijk toont aan dat er problemen zullen zijn. Ik heb één vraag: wat is er mis met ons rechtssysteem, wat is er mis met de rechters van de rechtbanken van koophandel, waarom kunnen zij geen uitspraken doen? Ik heb vertrouwen in ons rechtssysteem en in de rechters van Canada. Dus ik vind het principieel niet goed om dit voorlopig in werking te laten treden om dan later te moeten noteren wat er allemaal misloopt. Ik geloof in mijn rechtsstaat.”