Parlementaire infodag over burgerslachtoffers bij militaire interventies

De infodag gaat aanstaande maandag 20 maart door in het Parlement van 12 tot 16 uur en wordt georganiseerd door Vredesactie en 11.11.11. We bellen Lene Jacobs van Vredesactie “De infodag is nodig want het debat in België is tot nu toe weinig inhoudelijk.” Er komen 4 sprekers: twee mensen van Airwars, de NGO die […]

De infodag gaat aanstaande maandag 20 maart door in het Parlement van 12 tot 16 uur en wordt georganiseerd door Vredesactie en 11.11.11. We bellen Lene Jacobs van Vredesactie

“De infodag is nodig want het debat in België is tot nu toe weinig inhoudelijk.”

Er komen 4 sprekers: twee mensen van Airwars, de NGO die het aantal burgerslachtoffer opvolgt, een juriste gespecialiseerd in de rechten  van slachtoffers van militaire interventies. En ten slotte ook nog Christopher Kolenda, oorlogsveteraan, veiligheidsexpert en voormalig adviseur van het Amerikaans leger.

“Als het over de aankoop van gevechtsvliegtuigen of de militaire operatie in Syrie en Irak gaat dan valt het op dat er weinig kritische stemmen zijn. Niemand lijkt lessen te trekken uit de vorige operaties. ”
“De overheid weigert momenteel om in dialoog te gaan, wat zeer eigenaardig is. We kunnen het oneens zijn maar dat moet ons niet weerhouden om naar elkaar te luisteren. Momenteel blijft het langs de kant van de meerderheid wel heel stil.”

De infodag is op parlementairen gericht maar iedereen is welkom in de Leuvenseweg 13, ook al is de inschrijving afgesloten.

Belgische regering weigert informatie burgerslachtoffers in Irak en Syrië vrij te geven

Sedert oktober 2014 is België mee actief in Irak en Syrië in een coalitie onder leiding van de VSA die strijdt tegen IS. Daarbij vallen ook burgerslachtoffers. De Amerikanen geven zelf toe dat gebeurt. De Belgische regering daarentegen blijft ontkennen en wil geen informatie vrijgeven. De cijfers over het aantal burgerslacht ten gevolge van de […]

Sedert oktober 2014 is België mee actief in Irak en Syrië in een coalitie onder leiding van de VSA die strijdt tegen IS. Daarbij vallen ook burgerslachtoffers. De Amerikanen geven zelf toe dat gebeurt. De Belgische regering daarentegen blijft ontkennen en wil geen informatie vrijgeven.

De cijfers over het aantal burgerslacht ten gevolge van de bombardementen van de coalitie verschillen sterk. De VSA geeft zelf toe dat zij verantwoordelijk zijn voor 152 burgerdoden maar de NGO airwars schat het aantal slachtoffers die vielen door de coalitie tot eind 2016 in op 2205 alle aanvallen de coalitie.

Alles wijst erop dat ook bij de Belgische aanvallen doden vallen . Vredesactie vroeg in het kader van de wet op openbaarheid van bestuur naar “alle documenten die een overzicht geven van de controle op slachtoffers ten gevolge van Belgische wapeninzet in Irak & Syrie”.
Het antwoord is een combinatie van Kafka en Orwell: “Er zijn geen documenten beschikbaar betreffende slachtoffers van Belgische aanslagen gezien het feit dat er nog geen ‘collateral damage’ heeft plaatsgevonden”.
Met andere woorden: Het aantal slachtoffers wordt niet geteld want er zijn geen slachtoffers.

Een gesprek met Lene Jacobs van Vredesactie. ” Er is een probleem met het publiek debat. Op parlementair niveau werd beslist om een zitting te houden over het rapport van airwars maar die zitting is er nog niet gekomen. Volgens de woordvoerster van minister Vandeput is er geen nood aan transparantie omdat niemand in de zaak geïnteresseerd.”

Link: rapport van airwars over België

Fascisme? Trump, zijn Vlaamse fans en islamofascisme

Met Donald Trump  aan de macht was voor Open-VLD senator en prof economie Lode Vereeck het moment gekomen om nog eens te overlopen wat fascisme eigenlijk is. Vereeck somt 8 kenmerken op van een fascistisch regime. Hij benadrukt dat het niet volstaat om als fascist bestempeld te worden als slechts aan enkele van die eigenschappen […]

Bron: http://thestudioexec.com/mussolini-was-donald-trumps-grandfather/Met Donald Trump  aan de macht was voor Open-VLD senator en prof economie Lode Vereeck het moment gekomen om nog eens te overlopen wat fascisme eigenlijk is.

Vereeck somt 8 kenmerken op van een fascistisch regime. Hij benadrukt dat het niet volstaat om als fascist bestempeld te worden als slechts aan enkele van die eigenschappen voldaan is. Waakzaamheid blijft echter noodzakelijk.

Met een score van 7 op 8 voor Trump op de Vereeck-schaal is er geen reden om achterover te leunen. We bekijken ook eens hoe zijn Vlaamse fans het doen.

“Het gaat niet op om te zeggen ‘ Trump is democratisch verkozen, Erdogan is democratisch verkozen’. Hitler was ook democratisch verkozen.”

De 8 kenmerken:
1. Fascisten zijn nationalistisch en protectionistisch.
2. Fascisten hebben een duidelijk vijandbeeld.
3. Fascistische regimes worden vaak geleid door een sterke voorman.
4. Fascisten zijn corporatisten.
5. Fascisten zijn ethisch conservatief.
6. Fascisten hechten veel belang aan veiligheid.
7. Fascistische regimes controleren of manipuleren de media.
8. Fascisten verwerpen het democratisch stelsel.

Door protectionisme op de lijst van fascistoïde kenmerken te zetten laat Lode Veeeck zich van zijn liberale kant zien. Vereeck verwijst in zijn stuk naar het verzet tegen CETA. De liberale Sheldon Richman  geeft echter aan dat Mussolini, de vader van het fascisme, pas vanaf 1930  een protectionistische beleid ging voeren.  Alberto Di Stefani, de eerste minister van economie onder Mussolini, voerde van 1922 to 1925 een zeer liberaal beleid met een agenda van vrijhandel en  privatiseringen.
Als protectionisme al aan fascisme gekoppeld kan worden, dan eerder als onderdeel van het Corporatisme. In het corporatistisch model gaat de overheid zelf meer in de de economie ingrijpen.

De nieuwe president van de VSA scoort 7 op 8 op de Vreeeck-schaal. Toch hoedt Lode Vereeck er zich voor om Trump een fascist te noemen. ” Als je het mij vraagt, is Trump geen fascist, op dit moment is hij nog altijd democratisch. Bovendien schakelt hij zijn tegenstanders – nog – niet uit, want dat is eigenlijk een negende kenmerk van fascistische regimes. Maar de signalen staan wel te knipperen.”

En wat met het ‘ islamofascisme’?  Vereeck: “Dat bestaat, IS bijvoorbeeld,  en is een vorm van religieus fascisme. Maar het moet niet gelijk gesteld worden aan religieus fanatisme. Niets mis met radicale standpunten, zolang punten 8 en 9 niet vervuld zijn”  (geen respect voor de democratie en uitschakelen tegenstanders, nvdr).

En wat met de N-VA? De bewering van Laurette Onkelinx dat de N-VA fascistisch zou zijn zette Lode Vereeck aan om zijn stuk te schrijven, waarmee hij wilde aantonen dat Onkelinx de bal misslaat.
“De Nooit meer Oorlog-gedachte is één van de basiselementen van de Vlaamse Beweging en spreekt mij zeer aan.  Ik denk dat de Vlaamse Beweging voldoende  gepokt en gemazeld is in de Nooit Meer Oorlog-gedachte en bovendien door en door democratisch is. Intern werkt de N-VA heel democratisch. Ik denk dat de uithaal van Onkelinx onterecht is.”

Maar er is toch wel een probleem met de extreme rechterzijde van de partijtop  (Francken, De Roover,  De Wever….) die een score haalt van 5 à 6 op 8. Onlangs legde die aan de rest van de partij op om alleen negatief over Donald Trump te communiceren als dat kan geframed worden in een campagne tegen de PS of tegen links in het algemeen.

In het verleden is  het minimaliseren, gedogen en steunen van fascisme door kiezers en democratisch rechts even problematisch gebleken als de fascisten zelf. Zowel Mussolini als Hitler zijn aan de macht gekomen na verkiezingen waarna ze de leiding toegeschoven kregen door de rechterzijde. In Duitsland was dat von Papen die dacht dat het gemakkelijker zou zijn om met Nazi’s deals te maken dan met links; in Italië lieten eerst ministers Giolitti en vooral koning Victor Emmanuel begaan. De NSDAP haalde bij de laatste democratische verkiezingen in november  1932 34% van de stemmen. De Italiaanse fascisten haalden in 1921 slechts 35 zetels (op meer dan 500)  maar werden opgenomen in de regering, eerst door Giolitti , later onder druk van Victor Emmanuel, en wogen met hun straatmilities op de macht.

Vereeck: “Veel fascistische leiders zijn democratisch verkozen. Het gaat niet op om te zeggen ‘ Trump is democratisch verkozen, Erdogan is democratisch verkozen’. Hitler was ook democratisch verkozen. Op een bepaald moment is het klimaat blijkbaar rijp voor populistische praat. Vandaar dat het wél belangrijk is erop te wijzen dat zoiets kan gebeuren  in een democratisch bestel.”.

Caroline Bastaens over Cultuur, Mobiliteit, Moskeeën, Radio en Kris Peeters

We spreken met Caroline Bastiaens ook over een aantal andere thema’s dan het Smart Cities project. Over: Cultuur:  “De rol van de stad bestaat ook uit het bijsturen van het Vlaams beleid opdat iedereen de kans krijgt om mee te participeren.” Mobiliteit: “We moeten nadenken over nieuwe investeringen  zoals wat we destijds in 2009 en […]

Bron: carolinebastiaens.be/

We spreken met Caroline Bastiaens ook over een aantal andere thema’s dan het Smart Cities project. Over:

  • Cultuur:  “De rol van de stad bestaat ook uit het bijsturen van het Vlaams beleid opdat iedereen de kans krijgt om mee te participeren.”
  • Mobiliteit: “We moeten nadenken over nieuwe investeringen  zoals wat we destijds in 2009 en 2010 (in openbaar vervoer, nvdr) beslist hebben. We moeten allemaal aan één zeel trekken. Dat gaat over fietspaden en openbaar vervoer. Veel plaats voor nieuwe tramlijnen is er niet maar we kunnen wel het aanbod en de snelheid verbeteren. Daar waar de tram rijdt moet hij voorrang krijgen op de auto en soms ook op de fietsers.”
  •  de Moskeeën: “Ik ben een groot voorstander van erkende moskeeën. Van de 47 moskeeën in Antwerpen zijn er  maar 4 officieel erkend.Er zijn nu 15 hangende aanvragen waarvan er 5 voorlopig een positief advies van de staatsveiligheid gekregen hebben en ik hoop dat we die snel kunnen erkennen. Dat zijn organisaties die ervoor kiezen om met buurt en stad samen te werken. Die erkenning hangt ook af van minister Homans maar ik ben er zeker van dat we dit jaar stappen vooruit kunnen zetten.”
  •  Lokale Radio’s. Over de nieuwe wet die zelf mee heeft opgesteld: ” Eén van doelstellingen van het nieuw radiodecreet is om meer ruimte te geven aan echte lokale radio’s. Zo lezen wij het decreet. De vraag is of de uitvoering dat ook zal bewerkstelligen. Ik moet bekennen dat ik bezorgd ben, vooral in Antwerpen, omdat in de verdeling van de frequenties zoals ze nu op tafel ligt de Antwerpse lokale radio’s ruimte en zendkracht verliezen. We gaan daarover het debat voeren.”
  • de komst van Kris Peeters: “Zijn verhuis – naar het Zuid- zou moeten rond zijn vóór de grote vakantie, april of zo .”

Hoe de kost van de Betonstop laag houden

De Vlaamse deelregering bereikte een akkoord over het  ‘Beleidsplan Ruimte Vlaanderen’. Dit  door de pers  ironisch genoeg tot ‘Betonstop’ gedoopt plan laat  de inname van open ruimte doorgaan tot  2040. Meer nog:   het beleid voorziet tot 2025 geen verbetering, met zes hectare per dag meer asfalt en beton. Maar zelfs van dit plan werd […]

De Vlaamse deelregering bereikte een akkoord over het  ‘Beleidsplan Ruimte Vlaanderen’. Dit  door de pers  ironisch genoeg tot ‘Betonstop’ gedoopt plan laat  de inname van open ruimte doorgaan tot  2040. Meer nog:   het beleid voorziet tot 2025 geen verbetering, met zes hectare per dag meer asfalt en beton.

Maar zelfs van dit plan werd gezegd dat het de overheid meer dan een miljard zou kosten. Volgens Erik Grietens van de Bond Beter Leefmilieu kan die kost echter beperkt worden…

Hij vindt ook niet dat er  9 jaar kan gewacht worden om in actie te komen:
“De verdere asfaltering zorgt voor meer wateroverlast, toename van het autoverkeer en een vermindering van de landbouwoppervlakte. Vlaanderen heeft  nu al het dichtste wegennet van Europa. De komende jaren zal meer dan 3 miljard moeten geïnvesteerd worden om al de woningen die in open ruimte gebouwd zijn aan te sluiten op het waterzuiveringsnet.  Dat geld is er niet en het gevolg is dat we meer moeten betalen voor onze waterfactuur.”

Een belangrijk probleem is dat veel open ruimte al voorzien is om verkaveld te worden.
“Toch kan er  nu al actie genomen worden. Er zijn de zogenaamde Woonuitbreidingsgebieden. Dat zijn reservegebieden die bedoeld waren om bebouwd te worden als er in de woongebieden geen plaats meer is. Men zou kunnen het vrijgeven van de  Woonuitbreidingsgebieden stoppen. Dat gaat over 12.000 hectare (120 vierkante kilometer).”
“Het totaal aantal bouwkavels is inderdaad nog veel groter (meer dan 400 vierkante km, nvdr). Heel wat van die bouwkavels die geen Woonuitbreidingsgebied zijn liggen in lintbebouwingsgebied of ver weg van voorzieningen en openbaar vervoer.  Er zou een grote herschikking moeten komen van die bouwgronden en die zouden verplaatst moeten worden naar plekken die wél bereikbaar zijn en die in de buurt liggen van winkels en scholen. ”

Er circuleerden al cijfers van 1 of 2 miljard kost voor de overheid om de eigenaars van percelen te compenseren als die niet zouden mogen bouwen op de bouwkavels. Volgens Grietens moet het zo’n vaart niet lopen en is er wel een oplossing:
“Voor de 12000 hectare Woonuitbreidingsgebied stelt er zich in theorie geen probleem.  Als de overheid die niet vrijgeeft moet ze daarvoor geen schadevergoeding betalen. Maar veel van die gronden eigendom zijn van projectontwikkelaars en die lobbyen om die Woonuitbreidingsgebieden toch te verkavelen. Er moet dus een politieke keuze gemaakt worden.”

Voor de overige 30.000 hectare bouwgrond zou ïn principe wel schadevergoeding moeten betaald worden.
Eric Grietens: “Maar een andere mogelijkheid is om slechtgelegen bouwgronden niet te laten bebouwen en dat bouwrecht niet af te kopen maar te verplaatsen naar stads- en dorpskernen en daar meer in de hoogte te bouwen. In de meeste gemeenten mag 2 of 3 verdiepingen hoog geboud worden. Als de overheid toelaat om hoger te bouwen kunnen gebruikt worden als compensatie voor de eigenaars van de percelen in open ruimte.”
Het idee is dus om door het versoepelen van regels vastgoedwaarde te creëren die dan door de overheid kan gebruikt worden om de kost te betalen van het al te gul ruimtelijk beleid uit het verleden.

Het dossier van de Antwerpse Renaultsite aan de Tunnelplaats (Konijnepijp) lijkt een goede illustratie van dit principe:  Renault verkocht in 2012 de gronden voor 6 miljoen aan NV Kouter die het dan direct doorverkocht aan NV Tunnelplaats voor 9 miljoen.  Niet lang daarna  kreeg de nieuwe eigenaar de toestemmming van de stad om een torengebouw te zetten tegen allerhande adviezen in, wat het vermoeden doet rijzen dat de nieuwe eigenaar  de extra miljoenen op tafel legde omdat hij wist dat hij boven de  gangbare hoogte zou mogen bouwen.   In dit geval was het echter niet de overheid maar de projectotwikkelaars die profiteerden van  de door het stadbestuur gecreëerde vastgoed-meerwaarde.

Geen tijden om ziek te worden

De PVDA protesteert tegen de diverse maatregelen die Maggie De Block als Minister van Volksgezondheid neemt om het budget in evenwicht te houden. Zo worden geneesmiddelen duurder, worden langdurig zieken aangepakt en wordt er bespaard op de wijkgezondheidcentra. Dokter Dirk van Duppen, voorzitter van Geneeskunde voor het Volk dat 11 van zulke centra uitbaat, reageert […]

De PVDA protesteert tegen de diverse maatregelen die Maggie De Block als Minister van Volksgezondheid neemt om het budget in evenwicht te houden. Zo worden geneesmiddelen duurder, worden langdurig zieken aangepakt en wordt er bespaard op de wijkgezondheidcentra. Dokter Dirk van Duppen, voorzitter van Geneeskunde voor het Volk dat 11 van zulke centra uitbaat, reageert scherp op de maatregelen van De Block.

UPDATE: Intussen heeft Minister De Block aangekondigd dat voor bepaalde patiënten maagzuurremmers en neussprays wel blijven terugbetaald.